Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bilim Kurulu

BİLİM KURULU

* Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

* Prof. Dr. Erkan Göksu ( Dokuz Eylül Üniversitesi)

* Prof. Dr. Mehmet Karagöz ( İnönü Üniversitesi )

* Prof. Dr. Adnan Çevik ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

* Prof. Dr. Altan Çetin ( Eskişehir Anadolu Üniversitesi)

* Prof. Dr. Hasan Mert ( Milli Savunma Üniversitesi )

* Prof. Dr. İsmet Türkmen (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

* Prof. Dr. Cüneyt Kanat ( Ege Üniversitesi)

* Prof. Dr. Salih Yılmaz ( Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

* Doç. Dr. Arda Baş ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

* Doç. Dr. Muhittin Demiray  (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

* Doç. Dr. Erdem Karaca ( Bitlis Eren üniversitesi)

* Doç. Dr. Mustafa Güneri Gök (Sakarya Üniversitesi)

* Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Açık ( İzmir Bakırçay Üniversitesi)